VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Đối tượng nhà giáo nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên

(Tài chính) Bà Vũ Thị Vĩnh (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1975. Từ tháng 1/2003 đến hết tháng 1/2012, bà Vĩnh là Hiệu trưởng trường Mầm non bán công Quang Trung của TP Phủ Lý. Ngày 1/2/2012, trường Mầm non bán công có quyết định chuyển thành trường công lập và bà Vĩnh cũng nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày này.

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Bà Vĩnh hỏi, trường hợp của bà được giải quyết chế độ trợ cấp như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng được hưởng trợ cấp là nhà giáo đã nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trong khoảng thời gian từ 1/1/1994 đến 31/5/2011.

Theo nội dung bà Vĩnh hỏi, bà nghỉ hưu từ ngày 1/2/2012, do vậy bà không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM