VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải đáp quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chi phí công tác hợp lý trong doanh nghiệp được tính thế nào?

Gỡ vướng đăng ký kê khai thuế chung giữa chi nhánh với trụ sở chính

Chế tài với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đạt chỉ tiêu an toàn tài chính

Bà Hoàng Thị Thanh (tỉnh Bắc Kạn) đề nghị giải đáp trường hợp sau: Một người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng từ ngày 28/3/2017 đến ngày 27/6/2017. Đăng ký học nghề lái xe ô tô hạng C với cơ sở dạy nghề, có hợp đồng học nghề ký từ ngày 20/6/2017 nhưng Quyết định mở lớp học nghề lái xe ô tô hạng C là tháng 7/2017.

Bà Thanh hỏi, trong trường hợp này người lao động có được hưởng hỗ trợ học nghề không vì tháng 6/2017 cơ sở dạy nghề không mở lớp học nghề lái xe hạng C?
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 nêu trên thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, trường hợp người lao động mà bà Hoàng Thị Thanh đã hỏi nếu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2017 đến ngày 27/6/2017 (thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) sẽ được hỗ trợ học nghề; thời điểm bắt đầu hỗ trợ học nghề được thực hiện theo các quy định nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM