VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải đáp về bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp về bảo hiểm y tế

Hỏi: Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh thì được hưởng mức BHYT như thế nào?

Hạn chế rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình?

Phải đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương trong thang bảng lương?

Quy định mới về điều kiện cấp giấy phép lao động hiệu lực 01/04/2016

Trả lời: Điều 22 về mức hưởng BHYT, Luật BHYT sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 quy định:

1. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng như sau:

a. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với một số đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, công an…; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

b. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d. 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân của người có công với cách mạng (trừ thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

đ. 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức:

a. Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/1/2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM