VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải đáp vướng mắc trong lập hóa đơn giá trị gia tăng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải đáp vướng mắc trong lập hóa đơn giá trị gia tăng

Giải đáp những vướng mắc về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của doanh nghiệp, ngày 20/7/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội ra Công văn 48722/CT-TTHT phúc đáp cụ thể về vấn đề này.

Căn cứ để truy hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Xác định đối tượng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có).

Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo. Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm... được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các loại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ...

Theo khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng… hướng dẫn: Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ký hợp đồng số 05/2015/TT-HACC1với Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội về việc thi công khối A1, A2, C thuộc dự án “Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp”, khi nghiệm thu công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 lập hóa đơn GTGT ghi tên hàng hóa, dịch vụ: “Thanh toán khối lượng hoàn thành đợt 5 thuộc dự án: Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, dịch vụ và nhà ở cao cấp theo hợp đồng số 05/2015/T&T-HACC1 ngày 25/12/2015”.

Theo đó, nếu các nội dung khác trên hóa đơn được lập theo đúng quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì hóa đơn là hợp lệ để hạch toán, kê khai theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM