VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gỡ vướng quy định hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Gỡ vướng quy định hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Giải đáp vướng mắc về quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, KBNN đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Khuyến khích tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 1,3 - 1,5% trong năm 2017

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Câu hỏi: Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40/ CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, UBND các cấp dành một phần vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để cho hộ nghèo vay phát triển sản xuất và giao phòng Tài chính chuyển số vốn trên qua NHCSXH huyện để triển khai thực hiện. Xin hỏi, hiện nay đã có văn bản nào hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ này chưa? Hình thức thực hiện, quy trình phân bổ, hạch toán trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) như thế nào?

Trả lời: Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác có hiệu lực từ 01/4/2017 quy định: “Quy trình chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm bố trí để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền; hạch toán chi ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành”. Do vậy, đơn vị thực hiện như sau:

Về hình thức thực hiện phân bổ và cấp phát: Phòng Tài chính cấp bằng Lệnh chi tiền theo đúng dự toán được phân bổ;

Về hạch toán chi NSNN theo Mục lục NSNN: Chương - 760; Loại, Khoản: Khoản 343 - Các hoạt động trung gian tài chính khác (thuộc Loại 340 - Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm); Tiểu mục: 8999 - Khác (thuộc Mục 8950 - Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp và các quỹ). Từ năm ngân sách 2018 trở đi sẽ thực hiện theo Thông tư quy định hệ thống Mục lục NSNN mới.

Ngoài ra, khi nhập dự toán sử dụng mã nhiệm vụ chi: 859 - Chi đầu tư phát triển khác.

Về việc hạch toán kế toán: Bộ Tài chính sẽ bổ sung hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ này, trước mắt đơn vị thực hiện như sau:

Căn cứ Lệnh chi tiền giấy đã được phê duyệt, chuyên viên cơ quan tài chính hạch toán trên phân hệ quản lý chi (AP-TABMIS, ngày hiện tại): Nợ TK 8992 - Chi ngân sách khác bằng lệnh chi tiền; Có TK 3392 - Phải trả trung gian - AP;

Kế toán viên KBNN thực hiện kiểm soát, nhận và in chứng từ phục hồi trên hệ thống, áp thanh toán (AP-TABMIS, ngày hiện tại): Nợ TK 3392 - Phải trả trung gian - AP; Có TK 1192, 1193, 1194... (để chuyển tiếp qua NHCSXH).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM