vốn đầu tư phát triển của Nhà nước không?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Gỡ vướng quy định về mời thầu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng quy định về mời thầu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bà Trần Khánh Huyền (Thanh Hóa) hỏi: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi mời thầu các dự án của công ty có phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu không? Có quy định nào về việc mời thầu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và dự án không có vốn đầu tư phát triển của Nhà nước không?

Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế nào?

Giải đáp quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu, đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp không phải doanh nghiệp Nhà nước, nếu sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trong đó, vốn Nhà nước được định nghĩa tại Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp của bà Huyền, việc xác định dự án của doanh nghiệp thuộc hay không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Luật Đấu thầu, tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này.

Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm