VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

FECON trúng thầu nhiều dự án mới với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng vốn đầu tư từ ngân sách

Phát triển điện hạt nhân: Nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp Việt

Theo đó, có 02 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhà thầu: Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hoặc Đại diện hợp pháp của Nhà thầu (được Nhà thầu ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Riêng trường hợp Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế: Nhà thầu phải có Giấy ủy quyền cho Công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính.Trong trường hợp này:Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Nhà thầu thì Nhà thầu không cần phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định;Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì Nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM