VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận thế chấp phương tiện giao thông

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận thế chấp phương tiện giao thông

Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Gỡ vướng trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế

Chi nhánh của doanh nghiệp sẽ phải làm gì khi chấm dứt hoạt động

Được dùng bản sao giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông?

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản 8601/VPCP-CN, ngày 15/8/2017, cho phép người điều khiển phương tiện giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng (TCTD) còn hiệu lực thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có hướng dẫn  về việc cấp Giấy biên nhận thế chấp của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng.

Cụ thể, về trách nhiệm cấp Giấy biên nhận thế chấp, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp (sau đây gọi tắt là TCTD nhận thế chấp) có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp khi TCTD nhận thế chấp phương tiện giao thông.

Riêng với trường hợp khách hàng có vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, thì việc cấp Giấy biên nhận thế chấp sẽ do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

Về nội dung Giấy biên nhận thế chấp, theo NHNN Giấy biên nhận thế chấp phải bao gồm ít nhất 07 nội dung sau:

1.Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp;

2. Số Giấy biên nhận thế chấp;

3. Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp;

4. Tên của bên thế chấp; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân;

5. Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông;

6. Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp;

7. Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Đồng thời, NHNN cũng quy định các TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.

Tại văn bản, NHNN cũng hướng dẫn về việc cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Cụ thể:

Về việc cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện trong hai trường hợp khi Giấy biên nhận thế chấp bị hư hỏng hoặc khi Giấy biên nhận thế chấp cần thay đổi thông tin. Để được cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp và TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Về việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện trong hai trường hợp sau:

Một là, trường hợp TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp; TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp lại một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Hai là, trường hợp mất Giấy biên nhận thế chấp, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau: Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Ngoài ra, bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo; TCTD nhận thế chấp cấp lại một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định rõ Văn bản xác nhận của TCTD nhận thế chấp về việc TCTD giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 01/09/2017 không có giá trị kể từ ngày 01/12/2017.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD nhận thế chấp phải tổ chức thực hiện cấp Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong toàn hệ thống theo đúng hướng dẫn; đồng thời, phối hợp với Bộ Công an trong quá trình trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp Giấy biên nhận thế chấp khi có yêu cầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM