VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính

Công ty bà Nguyễn Thị Vui (Hưng Yên) đang thực hiện dự án nguồn vốn xã hội hóa. Do chủ đầu tư không có chức năng, năng lực đấu thầu, lập kế hoạch đấu thầu, Công ty đã tham gia tư vấn đấu thầu lập kế hoạch đấu thầu. Bà Vui hỏi, công ty có được phép thực hiện gói thầu tư vấn giám sát của dự án đó không?

Quy định về đăng tải thông tin mua sắm tập trung

Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tài chính

Một số điểm mới của quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư

Gỡ vướng quy định chỉ định thầu đối với đơn vị phụ thuộc

Giải đáp quy định về mua sắm thuốc và vật tư y tế sử dụng vốn Nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM