Nhân viên ABBank và nhân viên điện lực “ăn” hơn 10 tỷ đồng tiền điện

(Taichinh) - Hành vi của Trương Thị Ngọc Thảo, Đồng Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thủy, Lại Bá Cường và Đào Ngọc Phước tạo điều kiện cho Sang và Trúc chiếm đoạt của Điện lực Biên Hòa hơn 10 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục