VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định chế độ bảo hiểm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Quy định chế độ bảo hiểm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách.

Quy định mới về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo Việt nhân thọ chi trả 9,8 tỷ đồng cho khách hàng gặp rủi ro

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải về những nguyên tắc đóng - hưởng BHXH

Quyền lợi của người mua bảo hiểm khi Doanh nghiệp bảo hiểm phá sản?

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Nhà bảo hiểm phương tiện phục vụ APEC 2017

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không hưởng tiền lương mà chỉ hưởng phụ cấp, mức phụ cấp cụ thể đối với mỗi chức danh và mỗi địa phương là khác nhau, tùy thuộc điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Mức phụ cấp này có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương cơ sở.

Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chỉ ở hai chế độ là hưu trí và tử tuất; đồng thời, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở của nhóm đối tượng này được đóng trên mức lương cơ sở.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM