VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyền và nghĩa vụ nào của người chơi casino được pháp luật quy định?

Người nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được nhận hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Việt Nam. Nguồn: internet

Quyền và nghĩa vụ nào của người chơi casino được pháp luật quy định?

Theo quy định mới tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành, người chơi casino sẽ được pháp luật bảo đảm và yêu cầu một số quyền và nghĩa vụ nhất định.

Đối tượng nào không được vào chơi Casino?

Hoạt động kinh doanh casino được quy định thế nào?

Nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo đó, người chơi có các quyền như: Được doanh nghiệp xác nhận và trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng; Trong trường hợp người chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, người chơi có quyền được yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng, ngoại trừ trường hợp phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 21 Nghị định này.

Đồng thời, được quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với doanh nghiệp về kết quả trả thưởng, tố cáo các hành vi gian lận, vi phạm quy định của Nghị định này và quy định pháp luật khác có liên quan. Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố.

Trong khi đó, người chơi cũng phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể, người chơi phải mang theo các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này.

Phải tuân thủ thể lệ trò chơi, nội quy, quy định quản lý nội bộ có liên quan của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định 03/2017/NĐ-CP cũng quy định không được sử dụng kết quả của các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino để cá cược trực tiếp với nhau. Đồng thời, không được gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino...

PV.

Có thể bạn quan tâm