VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tăng cường chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện.

Lương hưu ổn định hơn bảo hiểm xã hội một lần

Hướng dẫn thủ tục đổi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông, tiết kiệm 1.900 tỷ đồng

Theo đó, đối với 14 tỉnh, thành phố đang thí điểm hoặc chưa thực hiện chi trả trợ cấp xã hội (TCXH) qua hệ thống bưu điện:

Sở Lao động, Thương binh Xã hội (LĐTB&XH) cần phối hợp với Bưu điện tỉnh và Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch để UBND tỉnh, thành phố phê duyệt phương án chi trả TCXH qua hệ thống bưu điện.

Bố trí kinh phí chi trả TCXH, kinh phí quản lý đối tượng, kiểm tra, giám sát, thăm hỏi động viên đối tượng.

Đối với các tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả TCXH qua hệ thống bưu điện:

Bưu điện tỉnh phối hợp Sở LĐTB&XH tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng chính sách.

Ứng dụng công nghệ thông tin, thẻ chi trả trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội như chính sách trợ giúp xã hội, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp.

Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH ban hành ngày 31/3/2017.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM