VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thêm đối tượng được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thêm đối tượng được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông

Chỉ định thầu cho đơn vị trực thuộc có bị vi phạm không?

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017

Quy định chế độ bảo hiểm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Theo đó, bổ sung thêm tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được phép tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ngoài ra, quy định đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cũng có các thay đổi như sau:

- Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có khả năng sử dụng ít nhất 1 ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

- Thành phần hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã lược bỏ:

+ Lý lịch của người đứng đầu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/4/2017.

Theo thuvienphapluat.vn

Có thể bạn quan tâm