VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần với người hoạt động kháng chiến

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần với người hoạt động kháng chiến

Ông Ngô Trung Dũng (tỉnh Lâm Đồng) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho ông và một số người đã được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp

Những đối tượng nào được hưởng chế độ phụ cấp công vụ?

Nhà tình nghĩa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Quy định điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Về vấn đề này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Căn cứ Điều 35 Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến như sau: "Bản khai cá nhân (Mẫu KC1); Bản sao 1 trong các giấy tờ sau: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện".

Theo nội dung đơn trình bày thì hiện nay hồ sơ khen thưởng tỉnh Lâm Đồng không quản lý, do đó, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng không có cơ sở để xác định thời gian thực tế tham gia kháng chiến (thâm niên kháng chiến) để làm căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Mặt khác, không biết ông đã được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi được khen thưởng giải quyết cấp một lần hay chưa.

Vì lý do nêu trên đề nghị ông liên hệ với Ban Thi đua khen thưởng địa phương nơi quản lý hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến để xác nhận về thời gian thực tế hoạt động kháng chiến làm căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp một lần, đồng thời đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương nơi được khen thưởng xác nhận đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần hay chưa.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, đề nghị ông liên hệ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt để được hướng dẫn lập thủ tục giải quyết trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM