VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước thực hiện qua dịch vụ bưu chính

326 thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Nguồn: Internet

Thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Ngày 28/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-NHNN công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Gỡ vướng quy định về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến

Có thể chốt sổ Bảo hiểm xã hội qua mạng?

Cấp sổ đỏ qua mạng, kê khai như thế nào?

Theo đó, các danh mục công bố kèm theo Quyết định bao gồm:

Một là, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Hai là, danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Trong đó, có 326 thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tùy thuộc nhu cầu của tổ chức, công dân.

Đồng thời, sẽ có 8 thủ tục hành chính phải thực hiện qua mạng internet hoặc phải nộp trực tiếp vì liên quan đến đổi, giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo Quyết định, Văn phòng NHNN có trách nhiệm cập nhật, công bố các thủ tục hành chính mới phát sinh, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thực hiện hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Xem Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM