VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Cơ quan của ông Lê Hoàng Tuấn (Đồng Tháp) đang thực hiện dự án nhóm C, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong thời gian thực hiện, dự án thay đổi quy mô, giá trị. Ông Tuấn hỏi, vậy có cần điều chỉnh chủ trương đầu tư không?

Xây nhà xưởng trong cụm công nghiệp có phải xin giấy phép?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình thuộc dự án nhóm C đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong thời gian thực hiện, dự án có sự thay đổi về quy mô và giá trị chi phí dẫn tới có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt. Khi đó, chủ đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án để xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM