VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ 01/7/2017, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau là 390.000 đồng/ngày

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ 01/7/2017, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau là 390.000 đồng/ngày

Từ ngày 01/7/2017, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau (sau đây gọi gọn là tiền dưỡng sức sau khi ốm đau) của người lao động quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ tăng lên thành 390.000 đồng/ngày (hiện hành là 363.000 đồng/ngày).

Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người mắc bệnh hiểm nghèo?

Chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh dài ngày như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động được quy định thế nào?

Chính sách hỗ trợ người lao động bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo

Cụ thể, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau của người lao động như sau:

 

Tiền dưỡng sức sau khi ốm đau (bằng 30% mức lương cơ sở/ngày)

Hiện nay (Áp dụng theo mức lương cơ sở tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP)

1.210.000 đồng x 30% = 363.000 đồng/ngày

Từ ngày 01/7/2017 (Áp dụng theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP)

1.300.000 đồng x 30% = 390.000 đồng/ngày

Về vấn đề này, người lao động cần lưu ý những nội dung sau đây:

(i) Điều kiện để được hưởng tiền dưỡng sức sau khi ốm đau: Người lao động đã hưởng hết thời gian quy định chế độ ốm đau trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức sau khi ốm đau do người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định (Thời gian hưởng bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần). Theo đó:

- Tối đa 10 ngày: bệnh dài ngày

- Tối đa 7 ngày: bệnh phải phẫu thuật

- Tối đa 5 ngày: trường hợp khác

(ii) Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính) ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM