VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xử phạt trên 50 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trong 4 ngày

Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành 3 quyết định xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: Internet

Xử phạt trên 50 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trong 4 ngày

Cuối tuần vừa qua (từ ngày 05/3 đến 09/3/2018), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 3 quyết định xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Bị phạt 22,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán

Năm 2017, ban hành 349 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp Việt đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết

Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Cụ thể, ngày 06/03/2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (mã chứng khoán: VC7).
Ông Tuấn đã có hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch khi bán 38.000 cổ phiếu VC7 từ ngày 06/06/2016 đến ngày 10/06/2016, nhưng đến ngày 22/06/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Hà Anh Tuấn.
UBCKNN đã quyết định xử phạt ông Tuấn số tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Tiếp đó, ngày 08/3/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quốc Việt  (có địa chỉ tại căn hộ LA 0912 chung cư Lexington, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền phạt  là 17,5 triệu đồng, theo quy định tại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Ông Việt đã có hành vi vi phạm hành chính khi không báo cáo đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 30/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP, mã chứng khoán DPM, về việc đăng ký bán 65.100 cổ phiếu DPM. Tuy nhiên, ông Việt đã bán 65.100 cổ phiếu DPM vào ngày 01/9/2017.

Trước đó, ngày 05/03/2018, Chánh Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Phương Hảo,với tổng số tiền phạt là 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bà Hảo đã có hành vi vi phạm hành chính trong việc báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 06/07/2017 đến ngày 11/07/2017, bà Trần Thị Phương Hảo, người liên quan với ông Nguyễn Mạnh Hà, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG (mã chứng khoán: ABC) đã bán 127.000 cổ phiếu ABC, nhưng đến ngày 19/07/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM