Bloomberg xếp hạng môi trường kinh doanh của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là 20 địa chỉ có môi trường kinh doanh tốt nhất..."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013

Hãng tin Bloomberg xếp hạng môi trường kinh doanh của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là 20 địa chỉ có môi trường kinh doanh tốt nhất...

Ba Lan

Xếp hạng chung: 20
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 11
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 66
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 15
Xếp hạng về chi phí giao thông: 40
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 26
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 3

Nauy

Xếp hạng chung: 19
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 5
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 55
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 75
Xếp hạng về chi phí giao thông: 45
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 6
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 10

Thụy Sỹ

Xếp hạng chung: 17 (đồng hạng)

Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 20
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 39
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 43
Xếp hạng về chi phí giao thông: 47
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 10
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 20

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Xếp hạng chung: 17 (đồng hạng)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 26
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 88
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 48
Xếp hạng về chi phí giao thông: 1
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 19
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 59

Tây Ban Nha

Xếp hạng chung: 16
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 19
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 56
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 12
Xếp hạng về chi phí giao thông: 10
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 32
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 26

Phần Lan

Xếp hạng chung: 15
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 15
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 81
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 31
Xếp hạng về chi phí giao thông: 16
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 8
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 18

Pháp

Xếp hạng chung: 14
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 12
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 31
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 24
Xếp hạng về chi phí giao thông: 11
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 35
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 17

Bỉ

Xếp hạng chung: 13
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 21
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 4
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 29
Xếp hạng về chi phí giao thông: 13
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 48
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 29

Thụy Điển

Xếp hạng chung: 12
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 9
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 45
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 19
Xếp hạng về chi phí giao thông: 22
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 14
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 12

Áo

Xếp hạng chung: 11
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 7
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 11
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 36
Xếp hạng về chi phí giao thông: 33
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 20
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 14

Anh

Xếp hạng chung: 10
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 2
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 47
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 11
Xếp hạng về chi phí giao thông: 9
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 22
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 31

Đan Mạch

Xếp hạng chung: 9
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 10
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 5
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 73
Xếp hạng về chi phí giao thông: 29
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 3
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 33

Singapore

Xếp hạng chung: 8
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 48
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 2
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 108
Xếp hạng về chi phí giao thông: 3
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 7
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 32

Canada

Xếp hạng chung: 6 (Tied)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 40
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 32
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 30
Xếp hạng về chi phí giao thông: 6
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 12
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 8

Australia

Xếp hạng chung: 6 (Tied)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 7
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 40
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 9
Xếp hạng về chi phí giao thông: 12
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 15
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 23

Đức

Xếp hạng chung: 5
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 1
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 78
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 8
Xếp hạng về chi phí giao thông: 5
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 17
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 5

Hà Lan

Xếp hạng chung: 4
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 23
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 33
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 26
Xếp hạng về chi phí giao thông: 4
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 5
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 22

Nhật Bản

Xếp hạng chung: 3
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 3
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 36
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 1
Xếp hạng về chi phí giao thông: 14
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 29
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 1

Mỹ

Xếp hạng chung: 2
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 4
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 8
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 3
Xếp hạng về chi phí giao thông: 7
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 27
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 38

Hồng Kông

Xếp hạng chung: 1
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 14
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 1
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 64
Xếp hạng về chi phí giao thông: 2
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 2
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 27

Theo VnEconomy

Có thể bạn quan tâm