lợi nhuận cao nhất năm 2012 đầy khó khăn và thách thức."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

20 quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất thế giới năm qua

Theo số liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, hiện có 20 quỹ quản lý ít nhất 1 tỷ USD có lợi nhuận cao nhất năm 2012 đầy khó khăn và thách thức.

1. Metacapital Mortgage Opportunities

Người quản lý quỹ: Deepak Narula
Công ty quản lý: Metacapital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 37,8%
Mức lợi nhuận năm 2011: 23,6%

2. Pine River Fixed Income

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn
Công ty quản lý: Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 32,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 4,8%

3. CQS Directional Opportunities

Người quản lý quỹ: Michael Hintze
Công ty quản lý: CQS
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: -10,4%

4. Pine River Liquid Mortgage

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn
Công ty quản lý: Jiayi Chen Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,1 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 7,2%

5. Odey European

Người quản lý quỹ: Crispin Odey
Công ty quản lý: Odey Asset Managemen
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 1,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -20,3%

6. Marathon Securitized Credit

Người quản lý quỹ: Bruce Richards, Louis Hanover
Công ty quản lý: Marathon Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -4,2%

7. Palomino

Người quản lý quỹ: David Tepper
Công ty quản lý: Appaloosa Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 4,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -3,5%

8. BTG Pactual GEMM

Người quản lý quỹ: Một nhóm nhà quản lý quỹ, bao gồm Andre Esteves
Công ty quản lý: BTG Pactual Global Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 23,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: 3,4%

9. Third Point Ultra

Người quản lý quỹ: Daniel Loeb
Công ty quản lý: Third Point
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,3 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 22,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,3%

10. Omega Overseas Partners A

Người quản lý quỹ: Leon Cooperman
Công ty quản lý: Omega Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short)
Giá trị tài sản: 1,4 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,7%
Mức lợi nhuận năm 2011: -1,4%

11. Seer Capital Partners

Người quản lý quỹ: Philip Weingord
Công ty quản lý: Seer Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,6%
Mức lợi nhuận năm 2011: 2,1%

12. Tiger Global

Người quản lý quỹ: Feroz Dewan, Chase Coleman
Công ty quản lý: Tiger Global Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 6,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 45,0%

13. Eminence

Người quản lý quỹ: Ricky Sandler
Công ty quản lý: Eminence Capital
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 3,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 1,6%

14. Jana Master

Người quản lý quỹ: Barry Rosenstein, David DiDomenico
Công ty quản lý: Jana Partners
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu tư theo sự kiện (event driven)
Giá trị tài sản: 3,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,4%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,1%

15. Structured Servicing Holdings

Người quản lý quỹ: William Mok
Công ty quản lý: Structured Portfolio Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,3%
Mức lợi nhuận năm 2011: 19,6%

16. Citadel Tactical Trading

Người quản lý quỹ: Một nhóm các nhà quản lý quỹ, bao gồm Kenneth Griffin
Công ty quản lý: Citadel Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 1,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 38,0%

17. Viking Long

Người quản lý quỹ: Andreas Halvorsen
Công ty quản lý: Viking Global Investors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Thiên về đầu cơ giá lên (long biased)
Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,4%
Mức lợi nhuận năm 2011: -0,1%

18. Cerberus RMBS Opportunities

Người quản lý quỹ: Steve Feinberg
Công ty quản lý: Cerberus Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ tài sản giá rẻ (distressed)
Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: Không rõ, quỹ mới thành lập năm 2011

19. LibreMax Partners

Người quản lý quỹ: Greg Lippmann
Công ty quản lý: LibreMax Capital
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Các sản phẩm tài chính cấu trúc (structured credit)
Giá trị tài sản: 2,3 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%
Mức lợi nhuận năm 2011: 2,0%

20. Pine River

Người quản lý quỹ: Aaron Yeary
Công ty quản lý: Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược (multistrategy)
Giá trị tài sản: 1,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%
Mức lợi nhuận năm 2011: 5,7%

Theo VnEconomy

Có thể bạn quan tâm