nhập khẩu trung bình 8,55 triệu thùng dầu thô/ngày. Cùng kỳ, Mỹ nhập 7,94 triệu thùng/ngày."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng