10 thành phố Mỹ bị dân lao động ghét nhất

(Taichinh) -
Theo đánh giá của CareerBliss, đây là những nơi dân Mỹ ít muốn đến làm việc nhất...

Boulder, Colorado
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/01-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,45
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,58
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,36
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,81
Điểm cho những người làm việc cùng: 3,90
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,42
Điểm cho khu vực làm việc: 3,41
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,29
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,44
Điểm cho cách thức làm việc: 3,66
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,67 - Ảnh: Forbes.


(*) Lưu ý: Đây không phải là danh sách những thành phố ít người muốn đến ở nhất. Các tiêu chí trong bài được tính trên thang điểm 5.

Reno, Nevada
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/02-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,61
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,73
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,37
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,06
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,05
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,71
Điểm cho khu vực làm việc: 3,58
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,55
Điểm cho cách thức làm việc: 3,78
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,85 - Ảnh: Forbes.

Wichita, Kansas
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/03-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,65
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,93
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,47
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,93
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,15
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 4,04
Điểm cho khu vực làm việc: 3,64
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,10
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,49
Điểm cho cách thức làm việc: 3,77
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00 - Ảnh: Forbes.

Fresno, California
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/04-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,69
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,66
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,52
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,13
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,04
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,72
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,54
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,69
Điểm cho cách thức làm việc: 3,79
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,96 - Ảnh: Forbes.

Little Rock, Arkansas
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/05-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,70
Điểm cho công ty đang làm việc: 4,03
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,49
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,98
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,12
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,80
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,44
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,60
Điểm cho cách thức làm việc: 3,80
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00 - Ảnh: Forbes.

Cleveland, Ohio
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/06-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,71
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,57
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,96
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,17
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94
Điểm cho khu vực làm việc: 3,71
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,35
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,57
Điểm cho cách thức làm việc: 3,99
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,97 - Ảnh: Forbes.

El Paso, Texas
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/07-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,84
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,48
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,03
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,13
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,48
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,73
Điểm cho cách thức làm việc: 3,96
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90 - Ảnh: Forbes.

Stockton, California
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/08-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,51
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,04
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,18
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,82
Điểm cho khu vực làm việc: 3,81
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,68
Điểm cho cách thức làm việc: 3,90
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,05 - Ảnh: Forbes.

Allentown, Pennsylvania
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/09-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,63
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,11
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,00
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,81
Điểm cho khu vực làm việc: 3,74
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,58
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,64
Điểm cho cách thức làm việc: 4,04
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90 - Ảnh: Forbes.

Milwaukee, Wisconsin
/Uploaded/tranngocanh/2013_01_14/10-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,74
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,50
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,21
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,06
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,90
Điểm cho khu vực làm việc: 3,74
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,50
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,65
Điểm cho cách thức làm việc: 3,91
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,03 - Ảnh: Forbes.

Theo VnEconomy

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu