VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 loại công trình nào đang được đề xuất miễn giấy phép xây dựng?

Bộ Xây dựng đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Nguồn: internet

8 loại công trình nào đang được đề xuất miễn giấy phép xây dựng?

Bộ Xây dựng đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng (GPXD) tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị.

Xung đột chung cư, hãy cùng nhìn về một hướng

Sức nóng căn hộ tầm trung 2018

Doanh nghiệp bất động sản tìm hướng huy động vốn

9 tác động từ sốt đất nhà đầu tư nên biết

Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 hiện hành, có 10 loại công trình được miễn GPXD. Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị, Bộ này đề xuất 8 loại công trình được miễn GPXD.

Cụ thể: 1. Công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

2. Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng và thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;

3. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

4. Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

5. Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20 m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m2;

6. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

7. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

8. Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn GPXD theo quy định tại các điểm 2 và 4 nêu trên có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của các Luật trên là nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, quy hoạch.  

Thời gian cấp GPXD còn 20 ngày

 

Theo Bộ Xây dựng, Luật Xây dựng 2014 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 18/6/2014. Theo quy định của Luật thì thời gian cấp GPXD của công trình là không quá 30 ngày, nhà ở riêng lẻ là không quá 15 ngày.

 

Trên thực tế, theo báo cáo của một số địa phương tại các buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng thì thời gian thực hiện cấp GPXD đối với công trình chỉ từ 15 đến 20 ngày (điển hình như Bình Dương, Cần Thơ là 15 ngày; Vĩnh Long, Long An, Đà Nẵng là 15 đến 20 ngày).

 

Theo Bộ này, hiện nay nhờ việc áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa liên thông nên có thể giảm thời gian thực hiện cấp GPXD. Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị thời gian thực hiện cấp GPXD đối với công trình giảm xuống còn 20 ngày.

Cụ thể, đề xuất giảm thời gian cấp phép xây dựng đối với công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày để rút ngắn thời gian cấp GPXD (điểm e khoản 1 Điều 102).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM