HoREA kiến nghị xử lý ách tắc của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng

Thanh Sơn

(Taichinh) - (Tài chính) Tính đến ngày 15/3/2015 việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng của các ngân hàng đã cam kết cho vay là 10.967 tỷ đồng, đã giải ngân 6.285 tỷ đồng.
Người có tổng thu nhập dưới 09 triệu đồng/tháng thì không đủ điều kiện về chứng minh khả năng tài chính. Nguồn internet Người có tổng thu nhập dưới 09 triệu đồng/tháng thì không đủ điều kiện về chứng minh khả năng tài chính. Nguồn internet
 Trong đó, với hộ gia đình cá nhân, ký hợp đồng cam kết cho vay 14.367 hộ với số tiền là 6.547 tỷ đồng, đã giải ngân cho 14.345 hộ với số tiền là 4.525 tỷ đồng. Đối với tổ chức, cam kết cho vay 34 dự án với số tiền là 4.420 tỷ đồng, đã giải ngân cho 31 dự án, dư nợ là 1.760 tỷ đồng. Việc giải ngân này có quá nhiều vướng mắc. Một phần của nguyên nhân của của vướng mắc này là do thủ tục hành chính.

Ngày 03/03/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn số 395/BXD-QLN về việc “hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD” Theo khái niệm người lao động có thu nhập thấp quy định tại Thông tư này là người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lao động tự do tại khu vực đô thị có mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (Tổng thu nhập 09 triệu đồng/tháng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân).

Trong khi các ngân hàng thương mại cho rằng người có tổng thu nhập dưới mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (09 triệu đồng/tháng) thì không đủ điều kiện về chứng minh khả năng tài chính để trả nợ vay khi tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, do vậy, không đủ điều kiện được vay để mua nhà.

Để giúp phần nào gỡ vướng mắc này, ngày 08/4/2015 Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Bộ Xây dựng và Ngân hàng nhà nước kiến nghị sửa đổi những quy định gây khó khăn khi người mua nhà tiếp cận gói 30.000 tỷ đồng này.

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 và tại mục 4 Thông tư 17/2014/TT-BXD  ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.”

Hiệp hội nhận thấy việc xác định khái niệm người có thu nhập thấp đô thị tại Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013, Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 và công văn số 395/BXD-QLN ngày 03/03/2015 của Bộ Xây dựng có thể đã được ban hành chưa phù hợp với các quy định hiện hành, bởi các lẽ sau đây:

Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định Chính phủ, các bộ chỉ được ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn thực hiện các điều khoản luật định yêu cầu phải cụ thể hoá; Chính phủ và các bộ không được ban hành các văn bản có tính chất quy phạm pháp luật khác với quy định của văn bản luật. Theo quy định tại khoản 1 điều 53 và điều 54 Luật Nhà ở 2005 đã xác định đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội như sau: “Đối tượng được thuê nhà ở xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ”.

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tại điều 37 đã xác định đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm 06 nhóm đối tượng, tại khoản 6 đã nêu rõ: “Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” . Như vậy, Chính phủ đã giao thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng người có thu nhập thấp cho phù hợp với thực tế tình hình tại từng địa phương, chứ không giao thẩm quyền này cho Bộ Xây dựng. Hơn nữa, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 04/04/2013, Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/08/2014 của Chính phủ về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng cũng đã không giao thẩm quyền cho Bộ Xây dựng để xác định đối tượng người có thu nhập thấp đô thị.

Ngay cả Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 và Thông tư 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng cũng đã không đặt ra tiêu chí mức thu nhập khi xác định đối tượng là người có thu nhập thấp đô thị.

Việc ban hành công văn 395/BXD-QLN ngày 03/03/2015 của Bộ Xây dựng có thể sẽ tác động rất lớn, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ xét duyệt và kết quả giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Đến nay, mặc dù đã có 15 ngân hàng thương mại tham gia thực hiện, nhưng kết quả giải ngân chỉ mới đạt được hơn 20% là quá thấp, quá chậm và không đạt như kỳ vọng để hỗ trợ người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở. Trong lúc chỉ còn hơn 01 năm nữa, đến ngày 01/06/2016 thì gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng sẽ hết thời hạn giải ngân theo quy định của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Do vậy, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh, sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013, Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 và công văn số 395/BXD-QLN ngày 03/03/2015 của Bộ Xây dựng cho phù hợp với khoản 6 điều 37 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ để tháo gỡ ách tắc trong việc xác định đối tượng người có thu nhập thấp đô thị tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng nhằm tạo lập nhà ở, và thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục