VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Nguồn: internet

Cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội.

Gỡ vướng về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa?

Chuyển mục đích sử dụng 18,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Đại biểu ủng hộ chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý UBND TP. Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. 

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM