Doanh nghiệp ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất sàn HNX

Doanh nghiệp ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất sàn HNX

Theo số liệu báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 111 doanh nghiệp kinh doanh lãi 2.511,9 tỷ đồng, chiếm 36,78% tổng giá trị lãi.


Hơn 7,7 triệu cổ phiếu của Lilama 69-3 giao dịch trên UPCoM

Hơn 7,7 triệu cổ phiếu của Lilama 69-3 giao dịch trên UPCoM
Ngày 06/10/2016, hơn 7,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Lilama 69-3 (MCK: L63) đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 77,6 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng.