Buộc doanh nghiệp lỗ 3 năm phải hủy niêm yết

Buộc doanh nghiệp lỗ 3 năm phải hủy niêm yết
Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng, doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp thì buộc phải bị hủy niêm yết, không thể vì kinh tế khó khăn mà được phép ở lại sàn, vì như vậy, hàng hóa trên sàn sẽ trở nên kém chất lượng.

Thị trường chứng khoán: Vượt qua khó khăn, duy trì ổn định

Thị trường chứng khoán: Vượt qua khó khăn, duy trì ổn định

(Tài chính ) Kinh tế vĩ mô trong nước những tháng đầu năm 2012 không mấy thuận lợi (nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn). Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Chính phủ, lạm phát, nhập siêu dần được kiềm chế, lãi suất giảm dần so với năm 2011. Đi kèm với những dấu hiệu tích cực đó, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các giải pháp hỗ trợ, giúp thị trường chứng khoán khởi sắc trong 6 tháng đầu năm.