[Infographic] Thị trường UPCoM 6 tháng đầu năm 2017

[Infographic] Thị trường UPCoM 6 tháng đầu năm 2017
Ttrong 6 tháng đầu năm 2017, khối lượng giao dịch bình quân trên sàn UPCoM đạt 10,77 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 29,7% so với năm 2016), giá trị giao dịch bình quân đạt 196,74 tỷ đồng/phiên (tăng 54,6% so với bình quân cả năm 2016).

Thị trường chứng khoán phái sinh: Sẵn sàng chờ khai cuộc

Thị trường chứng khoán phái sinh: Sẵn sàng chờ khai cuộc
Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí quý II/2017 hôm 29/6/2017, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, các công việc chuẩn bị cho thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đang được triển khai tích cực, sẵn sàng vận hành khi khai trương thị trường. 

Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán

Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán

Nghiên cứu này kiểm định các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 – 2015. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, có sự tương đồng với các nghiên cứu trước đó về cấu trúc vốn ở các nước phát triển và đang phát triển. Điều này được thể hiện ở các yếu tố sau: Tài sản cố định hữu hình; Quy mô doanh nghiệp; Lợi nhuận; Cơ hội tăng trưởng; Tính thanh khoản đều tương quan thuận và nghịch chiều đến cấu trúc vốn; Tấm chắn thuế phi nợ tương quan thuận chiều đến cấu trúc vốn; Rủi ro kinh doanh  tương quan nghịch chiều đến cấu trúc vốn.

Siết chặt quản lý với công ty chưa niêm yết

Siết chặt quản lý với công ty chưa niêm yết
Với quy chế mới của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội , các biện pháp quản lý, giám sát đối với công ty đăng ký giao dịch được nâng từ 2 mức độ gồm tạm ngừng giao dịch và hạn chế giao dịch lên thành 4 mức độ gồm nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường, tạm dừng giao dịch, hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch.