Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán
Thị trường chứng khoán là kênh huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế thông qua việc phát hành và giao dịch chứng khoán, trái phiếu. Hoạt động của thị trường tác động lớn đến môi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhận thức được vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực triển khai đồng bộ các ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, góp phần tạo dựng thị trường công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việt Nam tiếp tục ở lại thị trường cận biên- Áp lực chốt lời diễn ra mạnh

Việt Nam tiếp tục ở lại thị trường cận biên- Áp lực chốt lời diễn ra mạnh
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào ngày 21/6. Nghị quyết này được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/8/2017. Sau khi Nghị quyết nợ xấu chính thức được thông qua, áp lực chốt lời diễn ra mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng. Cộng hưởng với việc Việt Nam tiếp tục ở lại thị trường cận biên theo danh sách của MSCI, VN- Index có lúc giảm tới hơn 9 điểm.

Thêm 4 công ty đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM

Thêm 4 công ty đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM

Ngày 20/6/2017, 8 triệu cổ phiếu của 4 công ty gồm: Công ty cổ phần (CTCP) Thủy Tạ (MCK: TTJ), CTCP Mía đường Cao Bằng (MCK: CBS), CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (MCK: CVH) và CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (MCK: PTO) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 80 tỷ đồng.

2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 19/6

2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 19/6

Ngày 19/6/2017, 422,4 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa mi (MCK: DNH) và hơn 89,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV - Inconess (MCK: RGC) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 5.115,2 tỷ đồng.

2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 16/6

2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 16/6

Ngày 16/6/2017, 112,5 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Cao su Bà Rịa (MCK: BRR) và hơn 45 triệu cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (MCK: BSL) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 1.575 tỷ đồng.

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, thể chế của thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện. Thị trường đã xây dựng các quy tắc để vận hành thông qua việc tạo lập khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ, thống nhất... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế  ngày càng sâu rộng, hoàn thiện thể chế của thị trường chứng khoán đang đứng trước nhiều yêu cầu và bối cảnh mới.

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 14/6/2017

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 14/6/2017

Ngày 14/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 14/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).