Giới tài chính đầu tư gì vào cuối năm?

Giới tài chính đầu tư gì vào cuối năm?
Những tháng qua đã ghi nhận sự lên ngôi theo từng thời điểm của các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng và cả tiền ảo. Vậy, trong những tháng còn lại của năm 2017 và nửa đầu năm 2018 kênh đầu tư nào hiệu quả nhất?

Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020. Đối với thị trường trái phiếu, để cụ thể hóa định hướng phát triển thị trường vốn tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 01/02/2013 ban hành lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2020.
 

Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong quý IV?

Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong quý IV?
Warrent Buffet đã nói: "Hãy tham lam khi mọi người sợ hãi". Trong phiên thứ 6 và thứ hai vừa rồi, thị trường chung đã có những phiên điều chỉnh và gột rửa “wash out”, khiến một số nhà đầu cơ và thậm chí đầu tư cũng phải chùn chân mất thành quả từ quý III.

Kỳ vọng dòng vốn ngoại mới

Kỳ vọng dòng vốn ngoại mới
Công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) dự báo, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là chảy vào các đợt thoái vốn nhà nước, chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thoái vốn 11,6 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thoái vốn 11,6 tỷ đồng

Ngày 6/11 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty (TCT) Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) sẽ bán đấu giá phần vốn góp 11,6 tỷ đồng (11,6 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 10% vốn điều lệ tại công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Bất động sản Hà Nội với mức giá khởi điểm 19.900 đồng/cổ phần.