Tập huấn về công bố thông tin, đăng ký giao dịch và niêm yết

(Taichinh) - Ngày 29/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn các quy định mới hướng dẫn công bố thông tin, đăng ký giao dịchniêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị đã thu hút gần 600 đại biểu, đại diện cho hơn 500 doanh nghiệp là các công ty niêm yết, công ty đăng ký giao dịch (đăng kí giao dịch), công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long cho biết, trong năm 2015, một số chính sách, văn bản hỗ trợ cho tái cấu trúc nền kinh tế đã được ban hành.

Một trong số những văn bản đó là Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo tinh thần của Nghị định 60, trước những những thay đổi của khung pháp lý và đòi hỏi mới của thị trường, đã đặt ra yêu cầu ban hành các thông tư mới cho phù hợp với sự phát triển của thị trường và hướng tới các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin và niêm yết/đăng kí giao dịch.

Giới thiệu về những điểm mới trong Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết, được ban hành để thay thế cho Thông tư 73/2013/TT-BTC, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường – UBCKNN cho biết, Thông tư 202/2015/TT-BTC đã đưa ra các quy định chi tiết, cụ thể về điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất, công ty sau sáp nhập trên SGDCK; các quy định về điều kiện của công ty niêm yết khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành.

Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, mà sau hợp nhất, phần vốn của Nhà nước chiếm từ 85% trở lên vốn điều lệ thì điều kiện niêm yết được ngoại trừ về cơ cấu cổ đông.

Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, sau khi kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp phải đăng kí giao dịch trên UPCoM, trong thời gian đăng kí giao dịch trên UPCoM, doanh nghiệp được đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.

Đối với quy định về đăng kí giao dịch, Thông tư 180/2015/TT-BTC thay thế thông tư 01/2015/TT-BTC quy định thời hạn thực hiện đăng kí giao dịch trên UPCoM kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, hủy niêm yết hay hoàn tất cổ phần hóa (đối với DNNN) đã rút ngắn lại rất nhiều so với trước đây.

Theo đó, thời hạn thực hiện đăng kí giao dịch trên hệ thống UPCoM là 30 ngày đối với công ty đại chúng và tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng; 10 ngày đối với công ty hủy niêm yết; trong vòng 6 tháng đối với công ty hợp nhất (trong đó có công ty niêm yết).

Đối với DNNN cổ phần hóa, trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán của UBCKNN, DN phải hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký trên UPCoM.

Các quy định mới về công bố thông tin trong Thông tư 155/2015/TT-BTC, cũng là thông tư được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi nhiều nhất, quy định: đối với tổ chức niêm yết, CTĐC quy mô lớn, việc gia hạn BCTC quý là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý thay cho 45 ngày như thông tư 52 trước đây.

Bên cạnh đó, Thông tư 155/2015/TT-BTC bổ sung quy định về việc giải trình các biến động trong chỉ tiêu tài chính tại các BCTC đã công bố nhằm nâng cao tính minh bạch và phù hợp với yêu cầu khách quan của thị trường.

Một điểm mới nữa là Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định thời hạn công bố thông tin bất thường thống nhất là 24h (bỏ thời hạn 72h so với thông tư 52) để đảm bảo tính kịp thời của thông tin.

Theo đó yêu cầu công bố thông tin bất thường đối với công ty đại chúng trong các trường hợp: thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng; quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công ty; quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi, khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành...

Thông tư 155/2015/TT-BTC cũng đã bổ sung yêu cầu CTĐC phải công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường trách nhiệm của công ty đối với môi trường và xã hội. Nội dung này được đưa vào mẫu Báo cáo thường niên hoặc lập riêng thành báo cáo phát triển bền vững.

Tại hội nghị, rất nhiều câu hỏi của đại biểu tham dự xoay quanh các thay đổi của Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin đã được nêu ra, bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến điều kiện niêm yết/đăng kí giao dịch đã được đại diện UBCKNN và HNX trả lời, giải đáp.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục