VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Quy trình thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư ra sao?

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009, bên bán và bên mua phải có trách nhiệm làm những thủ tục sau để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

[Infographic] Cổ phần hoá 33 doanh nghiệp Nhà nước

[Infographic] Nhập khẩu ô tô giảm cả lượng và trị giá

[Video] Sốt đất 2017 khác năm 2007 như thế nào?

[Infographic] Quy trình thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư ra sao? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM