VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lãi tiền vay của doanh nghiệp xây dựng chiếm 1,4% chi phí sản xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lãi tiền vay của doanh nghiệp xây dựng chiếm 1,4% chi phí sản xuất

Doanh nghiệp xây dựng Nhà nước có mức chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các khối, với 0,7% tổng chi phí sản xuất.

Xây dựng tiêu chí xác định lợi thế cạnh tranh tỉnh ở Việt Nam

Hoàn thiện xây dựng pháp luật kinh tế trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế

Hưng Thịnh tài trợ 25 tỷ đồng xây dựng 500 căn nhà cho người nghèo

Khởi công xây dựng đường dây 500 kV từ Vũng Áng đến Pleiku

Kết quả từ cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý IV/2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý này có 66,1% doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm 1,2% so với quý III/2018.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 69,9% doanh nghiệp vay vốn; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,1% doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp FDI có 31,4% doanh nghiệp vay vốn.

Chia theo ngành, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 70,1% doanh nghiệp vay vốn; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 66,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,6%.

Trong số các doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2018, có 94,6% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng và 5,4% doanh nghiệp vay vốn từ nguồn khác.

Trong quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng nhiều hơn quý trước đó, trong khi các khu vực khác có xu hướng giảm.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 96,4% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng, cao hơn con số 95,8% của quý trước đó. Còn khu vực doanh nghiệp nhà nước là 85,5% và khu vực doanh nghiêp FDI với 60,1% doanh nghiệp vay vốn.

Đánh giá về tình hình vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2018, có 79,8% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý 3/2018 và có 20,2% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn.

Theo hình thức sở hữu, trong quý IV/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có xu hướng khả quan hơn quý 3/2018 với 83,1% doanh nghiệp đánh giá việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn.

Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 72,1% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nhìn chung không thay đổi so với quý trước đó với 79,8%.

Đáng chú ý, trong quý 4/2018, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp chỉ chiếm 1,4% tổng chi phí sản xuất, giảm 0,2% so với quý III/2018.

Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 1,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,7% và khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 0,8% tổng chi phí sản xuất.

Theo Tổng cục Thống kê, cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành xây dựng bao gồm 5.300 doanh nghiệp đang hoạt động xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn bộ doanh nghiệp ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2018 đạt trên 88%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM