VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Những chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 8

(Tài chính) Nhiều quy định về đất đai sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8, như cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa, được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Sẽ đánh giá đất đai theo định kỳ

Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành quy định việc điều tra, đánh giá đất đai theo định kỳ.

Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng) bao gồm các hoạt động như: Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; Điều tra thoái hóa đất; Quan trắc giám sát tài nguyên đất; Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014.

Cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

Nghị định 59 đã bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án xã hội hóa. Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Giá trị dự án chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8/2014.

Được ghi nợ tiền sử dụng đất

Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư 76 quy định, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014.

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; dự án có chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014.

Được phép bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh.

Với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8/2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM