VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm nhiều doanh nghiệp được tham gia xây dựng lại chung cư cũ

Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có thể được tham gia xây dựng lại chung cư cũ. Nguồn: internet

Thêm nhiều doanh nghiệp được tham gia xây dựng lại chung cư cũ

(Tài chính) Nếu như trước đây chỉ có các doanh nghiệp trong nước mới được tham gia cải tạo, xây dựng các dự án chung cư cũ thì sắp tới các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể được tham gia…

Đó là một trong số điểm mới, đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư, gồm: Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh BĐS tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư phải bảo đảm các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh BĐS hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư BĐS và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS.

Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án; có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật kinh doanh BĐS.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia xây dựng lại chung cư cũ còn được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi như: Được chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trong phạm vi dự án để phục vụ nhu cầu kinh doanh, dịch vụ trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án.

Được vay vốn các nguồn vay ưu đãi của các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật có liên quan (kể cả nguồn vốn vay của Trung ương và địa phương), được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội….

Đặc biệt, chủ đầu tư dự án được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật về nhà ở thương mại đối với các diện tích căn hộ còn lại (sau khi thực hiện bố trí tái định cư) và diện tích kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi dự án (nếu có) theo phương án đã được phê duyệt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM