VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt sau khi bị “siết”

Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt sau khi bị “siết”.

Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt sau khi bị “siết”

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo hình thức riêng lẻ trong tháng 9 chỉ bằng 1/4 so với tháng trước đó, với 27 đợt phát hành của 14 doanh nghiệp.

Cảnh báo ngân hàng tập trung vốn vào bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp

"Chạy nước rút" phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Giám sát chặt để giảm thiểu rủi ro cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa công bố bản tin về thị trường trái phiếu tháng 9, trong đó ghi nhận việc phát phành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh do tác động của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020.

Dẫn số liệu tổng hợp trên HNX, VBMA cho biết, trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ là 10.905 tỷ đồng, bằng 1/4 so với tháng trước đó, với 27 đợt phát hành của 14 doanh nghiệp.

Kỳ hạn phát hành trải dài từ 2 năm đến 15 năm với kỳ hạn phát hành bình quân là 5,8 năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có giá trị phát hành lớn nhất, chiếm 68,1% tổng giá trị phát hành.

Về cơ cấu thị trường trái phiếu phát hành theo loại hình doanh nghiệp, tổng giá trị phát hành của các tổ chức tín dụng vẫn đứng đầu, đạt 8.490 tỷ đồng, chiếm 77,85% tổng giá trị phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với tháng trước đó 42%.

Trong tháng này, các công ty bất động sản phát hành trái phiếu nhiều thứ hai sau các tổ chức tín dụng với tổng giá trị phát hành đạt mức 1.929,5 tỷ đồng, chiếm 17,69%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, thị trường trái phiếu Việt Nam có 1.089 đợt phát hành của 175 doanh nghiệp với giá trị phát hành đạt 290.308 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành bình quân là 4 năm. Các tổ chức tín dụng là nhóm phát hành nhiều nhất với 78.486 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2020.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu không quá bất ngờ khi trước đó đã có nhiều dự báo kênh huy động vốn này sẽ hạ nhiệt khi điều kiện phát hành trái phiếu được “siết” lại khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 9.

Trong đó, có một số điểm mới về điều kiện phát hành trái phiếu và việc công bố thông tin phát hành như dư nợ phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất.

Nghị định mới cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức phát hành và các đơn vị trung gian khi thực hiện phát hành riêng lẻ khi nâng cao tiêu chuẩn, giới hạn về phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hạn chế hoạt động phát hành quá mức cho nhà đầu tư cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM