VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Trường hợp nào nhà đầu tư lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa được miễn tiền thuê đất?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trường hợp nào nhà đầu tư lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa được miễn tiền thuê đất?

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đề nghị nghiên cứu việc miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư tự bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không được Nhà nước giao đất) để đảm bảo quyền cho nhà đầu tư trong lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa, Bộ Tài chính đã có ý kiến giải đáp các trường hợp cụ thể.

Khơi dòng vốn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Sòng phẳng với đổi đất lấy hạ tầng

Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định: Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án nếu sử dụng đất ngoài các đô thị.

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất với mức tối đa cho cả thời gian của dự án, tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư nếu sử dụng đất tại các đô thị. Ngoài ra, trường hợp nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án thì số tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào chi phí đầu tư của dự án.

Nếu nhà đầu tư chỉ được miễn tiền thuê đất cho một số năm thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được coi là khoản tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trả trước cho Nhà nước để được thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Khoản tiền này được xác định trên cơ sở giá đất theo mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ đã quy định cụ thể về việc miễn tiền thuê đất đối với trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và khuyến khích trong lĩnh vực xã hội hóa.


PV.

Có thể bạn quan tâm