Thúc đẩy tín dụng giúp đảm bảo tăng trưởng GDP

Thúc đẩy tín dụng giúp đảm bảo tăng trưởng GDP
Theo Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III - 2017 cho thấy, có 41,5% DN đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn quý trước, có 17,9% DN đánh giá gặp khó khăn và 40,6% DN cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định.

Ngành Ngân hàng kỳ vọng tăng tốc trong quý cuối năm

Ngành Ngân hàng kỳ vọng tăng tốc trong quý cuối năm
Nhìn chung, các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục vững tin về triển vọng của nền kinh tế trong năm 2017, các chính sách điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm 2017 tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi, hỗ trợ tích cực việc tiếp cận nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp và đồng thời hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng...

Tín dụng tiêu dùng: 1 triệu tỷ đồng vào 2019

Tín dụng tiêu dùng: 1 triệu tỷ đồng vào 2019
Tín dụng tiêu dùng (TDTD) đang có tốc độ tăng rất nhanh trong vòng 10 năm qua, dự kiến quy mô TDTD sẽ tiến tới mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2019. Sự tăng trưởng nhanh chóng đang đặt ra đối với cơ quan quản lý giải pháp xử lý để tránh dẫn đến khủng hoảng TDTD.

Hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hệ số an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại. Hệ số CAR là thước đo quan trọng để đo mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng, được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy ban Basel dày công xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ số CAR đã được công nhận rộng rãi và có mặt trên 100 nước, trong đó có Việt Nam.

9 tháng, tăng trưởng tín dụng ước đạt 11,02%

9 tháng, tăng trưởng tín dụng ước đạt 11,02%
Theo số liệu mới nhất của Tống cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,02%, cao hơn mức tăng 10,46% của cùng kỳ năm trước.

Thanh khoản ngân hàng đón nhiều thông tin tích cực

Thanh khoản ngân hàng đón nhiều thông tin tích cực
Lãi suất ngân hàng ổn định, hoạt động hút tiền tiếp diễn đều đặn, tỷ lệ LDR giảm dần, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn giảm đáng kể là những thông tin tích cực cho thấy thanh khoản ngân hàng đang ở trạng thái tốt, rủi ro thanh khoản đang trong xu hướng hạ nhiệt.