Người cư trú được vay bằng ngoại tệ

Trang Trần

(Taichinh) - (Tài chính) Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD), được phép cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú.
Thông tư số 29/2013/TT-NHNN quy định các TCTD được phép cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú. Nguồn: internetThông tư số 29/2013/TT-NHNN quy định các TCTD được phép cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú. Nguồn: internet

Đó là nội dung Thông tư số 29/2013/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 6/12/2013. Thông tư được áp dụng cho các đối tượng: các TCTD được phép hoạt động ngoại hối và thực hiện cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng; khách hàng là người cư trú vay vốn tại TCTD theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay.

Thông tư quy định TCTD xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với 4 nhóm nhu cầu vốn, cụ thể:

Thứ nhất, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay.

Thứ hai, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2014 có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2014.

Thứ ba, cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2014.

Thứ tư, cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, TCTD cũng xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài 4 nhóm nhu cầu vốn nêu trên thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

Về trình tự, thủ tục chấp thuận cho vay vốn bằng ngoại tệ, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể: Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ, TCTD có văn bản đề nghị NHNN chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ, với nội dung chủ yếu là TCTD đã thẩm định và đảm bảo dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng có khả thi, hiệu quả, khách hàng vay đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, có khả năng thu hồi nợ đúng hạn (gốc và lãi).

Trong đó, báo cáo cụ thể về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn trả nợ vay của khách hàng, nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, các TCTD phải báo cáo cụ thể về nguồn vốn bằng ngoại tệ để thực hiện cho vay, đồng thời cam kết và đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ phù hợp với thời hạn và mức vốn cho vay; việc cho vay đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay, quản lý ngoại hối, giới hạn cấp tín dụng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của TCTD và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Ngoài ra, các TCTD phải cam kết chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các khách hàng và các nội dung, thông tin cung cấp tại văn bản đề nghị.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú.

Trình tự, thủ tục chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ

Thứ nhất, TCTD gửi trực tiếp hoặc băng đường bưu điện văn bản đê nghị chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ).

Thứ hai, căn cứ chủ trương của Chính phủ về các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, diễn biến thị trường ngoại hối, các quy định tại Thông tư này và nội dung văn bàn đề nghị của TCTD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận việc cho vay bằng ngoại tệ của tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ ba, trong thời hạn tối đa 30 ngày (ba mươi) làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ của TCTD có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi văn bàn thông báo chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ.

Thông tư số 29/2013/TT-NHNN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục