Sáp nhập ngân hàng: Cần phải minh bạch nợ xấu

Nguyễn Thanh Tùng

(Taichinh) -
(Tài chính) Tái cơ cấu ngân hàng không đơn thuần là sát nhâp các ngân hàng thương mại với nhau như hiện nay. Trong đó, một mấu chốt nổi cộm cần xử lý là nợ xấu.

Cùng chuyên mục