[Video] Đức bàn giao 18 cổ vật cho Việt Nam

[Video] Đức bàn giao 18 cổ vật cho Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức vừa bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 18 hiện vật thu giữ từ cửa hàng của một thương nhân Việt Nam tại Đức.