Triều Tiên bắt đầu từ thời Chiến tranh Lạnh và kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, khiến hai miền hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng