đường, hè phố để kinh doanh sản xuất, trông giữ phương tiện giao thông sẽ phải đóng phí sử dụng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng