đấu giá, với giá trị gấp 9 tỷ phần trăm mệnh giá."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng