con người và các loài động, thực vật."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng