trả lời chất vấn, báo cáo về công việc của Ngành, trong đó nhận trách nhiệm về những gì chưa làm được."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng