người khác khi chiếm làn trái dù chạy chậm hay sử dụng làn khẩn cấp để vượt."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng