Tàu xây dựng Pioneering Spirit nặng hơn một triệu tấn được chế tạo hàng nghìn khối lớn đúc sẵn và hàn lại với nhau."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng