metro thứ hai dài hơn 780 m, nằm song song trên hầm thứ nhất, dự kiến hoàn thành vào tháng 6."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng