nhà ga T3, còn các công trình phụ trợ sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác tham gia."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng